quen somos?

Ayarte nace coma galería de arte contemporáneo radicada en Santiago de Compostela – Galiza e no ciberuniverso, e coa misión de promocionar o arte contemporáneo facéndoo asequíbel aos seus públicos, permitindo desfrutar do arte humano en tanto que produto cultural, reflexo da nosa sociedade actual, no que ten de acto individual, libre e irrepetíbel do artista na súa condición de creador na búsqueda da beleza. Ayarte apoia a todos aqueles artistas ibéricos e africanos na súa promoción e proxección artística.

Herrumbre - Manuel Aramburu